Neustále pracujeme na tom, aby nasazení Persoo na web / eshop bylo co nejsnadnější. Pro funkčnost některých modulů Persoo je potřeba mít na webu datovou vrstvu a v ní správná data. Aby si klient ušetřil práci jejím nastavováním speciálně pro Persoo, může nyní využít již existujících dat! Aktuálně jsme přidali automatické párování (mapování) na Google Analytics Enhanced Ecommerce. Pokud máte nasazen Enhanced Ecommerce, respektive předáváte do datové vrstvy data dle této specifikace, potřebná data si odsud automaticky napárujeme do Persoo … a je to! Stačí si pohlídat, aby se IDčka produktů a kategorií v datové vrstvě shodovala s těmi v produktovém feedu (Heuréka či Google feed).