Přinášíme další vylepšení, aby nasazení Persoo na web bylo co nejjednodušší. Nově připřavujeme, ve spolupráci s CrossMasters (Roivenue),automatické párování na datovou vrstvu MeasurementHubu. Pokud tedy máte nasazen na webu Measurement Hub, respektive předáváte do datové vrstvy data dle této specifikace, potřebná data si odsud automaticky napárujeme do Persoo a o nic dalšího se nemusíte starat. Tímto krokem umožníme klientům využít již existujících dat v datové vrstvě a ušetřit práci nastavováním datové vrstvy speciálně pro Persoo. Stačí dohlédnout, aby se IDčka produktů a kategorií v datové vrstvě shodovala s těmi v produktovém feedu (Heuréka či Google feed).