skip to Main Content

Možnosti partnerského programu

Persoo nabízí 2 typy partnerství:

  1. Implementační partner
  2. Technologický partner

Implementační partner

Implementačním partnerem jsou společnosti, které implementují Persoo u svých zákazníků. Typicky se jedná o marketingové agentury, webové agentury, systémové integrátory, konzultační společnosti apod.

Pokud koncový klient požaduje implementační práce či realizace personalizačních scénářů, jedná pouze s implementačním partnerem. Pokud partner zároveň realizuje web, eshop nebo marketingové kampaně pro daného koncového klienta, tak dochází k zajímavým synergiím. Partner má větší přehled, co vše se realizuje, jak si kde může pomoci. Často se s koncovým klientem setkává na pravidelné bázi a díky tomu poskytuje kvalitnější komunikaci s klientem, protože lépe rozumí všem klientovým potřebám.

Persoo poskytuje implementačním partnerům podporu a konzultační služby, samotná realizace prací je ale již jen na implementačních partnerech.

Implementační partneři u svých klientů realizují slevu (více detail obdržíte na email po odeslání formuláře).

Technologický partner

Technologickým partnerem jsou společnosti, které integrují Persoo do svých řešení nebo vytvářejí pluginy pro další systémy nebo které integrují nástroje třetích stran do Persoo.

U technologických partnerů je cena za Persoo a partnerská provize určena individuálně podle typu integrace. Od určité velikosti můžeme jít až tak daleko, že vám rozběháme vlastní VPC cloud na Amazonu, na kterém poběží pouze váš traffic.

Jak probíhá registrace partnera

Partneři se registrují vyplněním formuláře zde na webu. Ve formuláři uvedou, zda mají zájem o implementační či technologické partnerství a vyplní povinné kontaktní údaje (které se mimo jiné objeví i v partnerské sekci na webu Persoo). Následně obdrží od pracovníka partnerského programu podklady s detaily partnerství a dalšími kroky. Pokud se jedná o technologické partnerství, toto partnerství musí být schváleno vedoucím parnterského programu.

Kontakty

Vedení partnerského programu: partners@persoo.cz

Registrační formulář

* = povinný údaj

Back To Top